Schonere lucht door schonere koeling wagens Bidfood in Den Haag

Geplaatst op 30-03-2018

Gemeente Den Haag, Carrier Transicold, Bidfood en Shell gaan een gezamenlijke pilot doen naar het gebruik van schonere brandstof in koelwagens. Op 29 maart ondertekenden de partijen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. De dieselbrandstof Shell GTL Fuel (gas-to-liquids) wordt gebruikt voor de koelmachines van 10 vrachtwagens die binnen de gemeentegrenzen van Den Haag rijden. In 2020 komen er nieuwe emissie-eisen voor dit soort voertuigen. Met schonere brandstof is tussentijds winst te behalen voor de luchtkwaliteit in Den Haag.

 De gemeente Den Haag heeft in haar ‘Actieplan luchtkwaliteit 2015 - 2018’ aangegeven in te zetten op verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Vrachtwagens moeten al voldoen aan strenge uitlaatemissies om te mogen worden ingezet in het stadscentrum. De emissie-eisen voor koelmachines worden in 2020 aangescherpt. Maar aangezien koelmachines 10 jaar meegaan is het slim om te kijken of door toepassing van een schonere brandstof hier tussentijds winst te behalen is.

Tijdens de pilot wordt gebruik gemaakt van Shell GTL Fuel. GTL staat voor ‘Gas-To-Liquids’ en wordt geproduceerd uit aardgas in plaats van aardolie. GTL verbrandt schoner dan conventionele diesel. Dat levert een reductie van fijnstof en stikstofoxiden op. Verder heeft GTL als belangrijke eigenschap dat het het motorgeluid reduceert, geur- en kleurloos is en tevens biologisch afbreekbaar.

Voor de gemeente Den Haag is schonere lucht voor bewoners een belangrijk doel. Den Haag voldoet aan de wettelijk norm voor luchtkwaliteit, maar ook voorbij de norm wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren. ‘We zetten als stad allerlei stappen om de lucht schoner te maken. Want hoe schoner, hoe beter. Daar waar kansen liggen moeten deze worden benut’, aldus wethouder Tom de Bruijn. Voor Bidfood speelt aanvullend de zorg voor het personeel.

Deze publiek-private samenwerking gaat in eerste instantie om het uitvoeren van een gezamenlijke pilot met GTL. Tien Euro VI vrachtwagens van Bidfood gaan rijden op GTL. Deze voertuigen worden voorzien van ‘tracking & tracing’ met als doel een beter inzicht te krijgen over de inzet van de koelmotoren binnen de gemeentegrenzen van Den Haag en te bepalen welke emissiereducties er te behalen zijn door het gebruik van GTL in deze koelmachines.

De CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. De proef duurt 1 jaar. Resultaten zijn naar verwachting begin 2019 beschikbaar.