Van beheren naar ontzorgen

Geplaatst op 27-01-2017

Op donderdag 16 februari verzorgt Jan Willem Gosseling van Fleetcraft samen met Anton Cornelissen van Mens&Techniek een interessante presentatie op het Fleet Event in Houten.

In deze presentatie wordt ingegaan op de snelle ontwikkelingen binnen de Automotive sector en met name in het wagenparkbeheer. In een wereld die rap veranderd van bezit naar gebruik, waarbij we ineens niet meer beheren maar mobiliteit moeten leveren, is flexibiliteit en aanpassingsvermogen de key.

We belichten op basis van ervaring in het beheer van o.a. vrachtwagens de verschuiving van objectbeheer naar klant ontzorging, procesintegratie in plaats van hokjes cultuur en wat daar in de huidige door data gedreven economie voor nodig is.

We geven onze visie over de toekomst van fleet management en wat daarbij de belangrijkste verschillen zijn met de huidige manier van werken. Het Fleet Event op 16 februari in Hotel Houten is gratis toegankelijk voor wagenparkbeheerders en fleetmanagers. Aanmelden kan via www.fleetevent.nl/aanmelden